Cảm nhận sự đồng cảm

Hãy gửi những tâm sự thầm kín nhất mà bạn không biết chia sẻ cùng ai. Chúng tôi sẽ viết bài sẻ chia tâm sự của bạn cho mọi người. Để đoán nhận sự đồng cảm và giúp bạn vượt qua khó khăn bế tắc.